Versterken onderwijspropositie

De campus stimuleert en faciliteert doorgaande leerlijnen op de onderwerpen die bijdragen aan de thema’s Smart en Circular binnen de sectoren Chemie, Maakindustrie, Welzijn & Zorg en Energie, zoals groene chemie, smart and sustainable industry of zorgtechnologie. Daarnaast stimuleert de campus het onderwijsaanbod om leven lang ontwikkelen binnen deze thema’s zo goed mogelijk in te vullen.