Kennisontwikkeling, Valorisatie en Ondernemerschap

De campus zorgt ervoor dat innovaties waarmee invulling wordt gegeven aan de thema’s Smart en Circular binnen de sectoren Chemie, Maakindustrie, Zorg en Energie in alle stadia tussen kennisontwikkeling en marktintroductie optimaal worden ondersteund. Hiervoor stimuleert de Campus kennisontwikkeling en valorisatie op de campus zelf of organiseert zij samenwerking in het regionale ecosysteem of met partners van buiten de regio.

Technology Trains

De Technology Readiness Levels (TRL’s) geven de specifieke fases van ontwikkeling van een technologie aan, waarbij TRL 1 staat voor technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL 9 staat voor technologie die technisch en commercieel gereed is. De campus zorgt ervoor dat op de thema’s van de campus binnen alle fases van ontwikkeling de juiste ondersteuning is geregeld en dat de TRL’s op elkaar aansluiten.

Een voorbeeld van de spin-off die het realiseren van zo’n ‘TRL-train’ kan hebben vinden we in de technologie voor mechanische en chemische recycling. Het recyclen van polyester stelt Nederland voor een grote uitdaging. In Emmen werken we aan diverse oplossingen om polyester opnieuw te kunnen gebruiken. De concepten en basis technologieën hiervoor worden ontwikkeld door de RUG. Vanuit het lectoraat Duurzame Kunststoffen van NHL Stenden slaan we de brug vanuit het wetenschappelijk onderzoek naar bedrijven. We maken de technologie gereed voor demonstratie om te laten zien hoe het werkt. In het voorbeeld voor chemische recycling mondt dit uit in de start-up Cure Technology (een samenwerking tussen Morssinkhof en Cumapol) die de technologie om vervuild polyester af te breken, te zuiveren en te herpolymeriseren toepast. Dit leidt uiteindelijk tot herbruikbaar polyester dat via Morssinkhof onder andere wordt verkocht aan eindgebruiker Coca-Cola.