Chemport Industry Campus Emmen (CICE)

CICE is onderdeel van de RegioCampus en richt zich op innovatieve groene chemie toepassingen. Wat houdt CICE in? Wat is het doel en welk resultaat willen we bereiken? Je leest het hieronder.

Hoe kunnen nieuwe plastics geproduceerd worden van biobased materialen? En hoe kan touw worden vervangen door een volledig composteerbare variant? Hoe kun je nieuwe duurzame materialen ontwikkelen waarmee het mogelijk is producten 3D te printen? Het zijn slechts enkele voorbeelden van de projecten waar Chemport Europe, een samenwerkingsverband tussen Chemiecluster Delfzijl, Campus Groningen en Chemiecluster Emmen, de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Om in de toekomst het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de groene chemie (verder) te kunnen laten groeien en bloeien, is Chemport Industry Campus Emmen (CICE) opgericht.

Open innovatieve omgeving

De ontwikkeling van CICE is ontstaan vanuit een breed gedragen behoefte en ambitie om op het terrein van groene chemie een intensieve samenwerking te realiseren tussen bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs. Er is steeds meer vraag naar verduurzaming van plastics en kunststoffen om o.a. klimaatverandering tegen te gaan. Om hieraan bij te dragen, zijn in de afgelopen jaren in de regio Emmen al ontzettend veel mooie initiatieven opgericht, maar de samenhang tussen deze projecten ontbrak nog. CICE gaat al deze projecten samenbrengen, structureren en clusteren.

Innovatiecentrum

Een onderdeel van CICE is de ontwikkeling van een innovatiecentrum waar studenten, onderzoekers en docenten samenwerken met het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen ze meer gebruik maken van elkaars faciliteiten, kennis en kunde. De input van bedrijven is erg waardevol om het onderwijs continu te blijven verbeteren en omgekeerd is het bedrijfsleven gebaat bij jong talent en nieuwe kennis en inzichten.

Noord-Nederlandse signatuur

De regio Zuidoost-Drenthe, met Emmen in het bijzonder, heeft een unieke uitgangspositie in de groene chemie. In Emmen bevindt zich een groot aantal bedrijven dat actief is op dit terrein en bovendien is er genoeg ontwikkel- en productiecapaciteit in de chemie én de ruimte en infrastructuur voor snelle aanlevering van groene grondstoffen (o.a. de Eemshaven). Uniek is ook de aanwezigheid van middelbare-, mbo-, hbo- en wo-instellingen zoals het Hondsrug College, Drenthe College, NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen, welke allen hun focus hebben op de groene chemie. Samen bieden zij doorlopende leerlijnen aan naar het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. De doorlopende leerlijn maakt het voor de huidige en nieuwe generatie mogelijk om zich binnen de (vervolg)opleidingen die de regio biedt, te blijven ontwikkelen in de groene chemie.

Europese subsidie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft een Europese subsidie toegekend om CICE te realiseren.

Medefinanciers

Medefinanciers zijn de provincie Drenthe, gemeente Emmen en de partners NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Senbis Polymer Innovations B.V. en CIS Campus Emmen B.V.